Fiberkabel

Jordkabel

Fiberoptisk kabel for direkte nedgraving. Kabelen har en korrugert stålarmering for beskyttelse mot høy trykkbelastning. Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i en gel fylte tube. Kabelen er UV-bestandig med en svart halogenfri HDPE ytterkappe. Kabelen er forsterket med korrugert stålarmering og glassgarn som også hindrer vanninntrenging.

Egenskaper: Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2. Den forventede livslengden ved normal bruk er mer enn 30 år.

Bruksområde: •

Direkte forlagt i jord Forlegging i myr Gnagerbeskyttet

• •

El.nr Beskrivelse 1082853 12F Jordkabel 9,8 mm G652D. 9/125 MLT Sort HDPE 4,0 km/trm 1082853

Tekniske data - Jordkabel

El.nr.

1082853

Fiberantall

12

Konstruksjon

CLT

Fibertype

9/125 G675A1

Fargemerking fiber

EIA/TIA-598A

Ytterdiameter

9,9 mm

Tubediameter

3 mm

Fiber pr tube

12

Forsterkningselement

Glassgarn og armering

Kappe

HDPE

Farge

Svart

Halogenfri

Ja

Metallfri

Nei

Strippetråd

Ja

UV bestandig ASTM D 2565

Ja

Minste bøyradius ved installasjon

208 mm

Minste bøyradius ved drift

156 mm

Maks strekkstyrke installasjon

2500 N

Maks trykk installasjon

10 kN/10 cm

Temperaturområdet drift

-30 °C til +70 °C

Temperaturområdet lagring

-40 °C til +70 °C

*Temperaturområdet installasjon

-10 °C til +40 °C

Vekt

98 kg/km

* Ved installasjon under 5 °C skal kabelen forlagres i +20 °C i minst 24 timer.

42

Powered by