Fiberkabel

Melbyes fiberkatalog

På vegne av Melbye Fiber håper jeg denne katalogen skal gjøre det enkelt å finne kablene som dekker dine behov. Katalogen presenterer vårt grunnsortiment, og inneholder nyttig informasjon og tips relatert til betegnelser, håndtering, installering, oppbevaring og transport av kabel.

Ta gjerne kontakt med meg eller en av mine dyktige kollegaer dersom dere har spørsmål eller er interes­ sert i mer informasjon om hva vi på Melbye kan tilby!

Vennlig hilsen Erland Stakvik Salgssjef

Forklarende tekst

Aramidgarn brukes som strekkelement i fiberkabler på grunn av sin store slitestyrke. Det er ingen internasjonale eller nasjonale standarder for Aramidgarn. De vanligste benevningene er Aramid- garn og Kevlar. Vannblokkerende aramidgarn benyttes i kabler som ekstra beskyttelse mot vanninntrenging. Glassgarn brukes som strekkelement i fiberkabler for økt strekkstyrke og gnagerbeskyttelse. Glass­ garn har vist seg å ha en god beskyttelse mot smågnagere, men ikke like god som stålarmering. Vannblokkerende glass-garn brukes som beskyttelse mot vanninntrenging. Fiberkabel med fast kledning. Passer for spredenett til arbeidsplass, og korte avstander mellom bygdninger. Hver fiber har en egen kappe på 900 µm rundt glasset. Dette gjør det mulig å sette konnektor rett på fiberen da glasset er beskyttet. Fiberkabel med løs kledning. Brukes for å få liten ytre diameter på kabelen. Fibrene ligger sammen i en felles tube. Fibrene har ikke kappe rundt glasset men kun kladding på 250 µm. Dette gjør at kabelen blir lettere og tynnere enn en TB kabel. Ved terminering av loose tube benyttes som regel pigtail og sveisemaskin. Fiberkabel med løs kledning. Brukes for å få liten ytre diameter på kabelen. Fibrene ligger sam­ men i tuber, med 12-24 fiber i hver tube. Fibrene har ikke kappe rundt glasset men kun kladding på 250 µm. Dette gjør at kabelen blir lettere og tynnere enn en TB kabel. Ved terminering av loose tube benyttes som regel pigtail og sveisemaskin.

Aramid/Kevlar garn

Glassgarn

TB - Tight Buffer

ULT - Uni Loose Tube CLT - Central Loose Tube

MLT - Multi Loose Tube

Fiberstandard

Fiber standard

Bøyeradius

Egenskaper

G652D 30 mm

Standard fibertype. Benyttes på utendørskabler hvor det ikke er krav til små bøyeradier. Bøyeufølsom-fiber. Fibertype som kan bøyes mere enn G652D uten økt dempning. Benyttes i alle deler av nettet. Bøyeufølsom-fiber. Fibertype som kan bøyes mere enn G652D uten økt dempning. Benyttes i alle deler av nettet. Brukes til innendørskabler hvor det er krav til svært små bøyeradier. Det er gjerne ferdig terminerte kabler som har denne fibertypen.

G657A1

10 mm

G657A2

7,5 mm

G657B3

5,0 mm

G652D og G657A1/A2 er fullt kompatible.

5

Powered by