Farvannskilt og sikring av landtak

Farvannsskilt skal utformes med standardiserte skiltelementer (symbol, tekst og border) og skal ha form og størrelse som følger av vedlegget. Veiledning for bruk av brosjyren: • Velg ønsket symbol på skiltet i hht. forskrift. • Velg eventuelt ønsket underskilt 1 linjer/2 linjer og tekst. • Våre oppsett er beregnet ut fra vindlastklasse WL9 (51,1 m/sek). • Skråstøtte på SS, MS og LS1 skilt må brukes for å oppnå WL9. • Ved avvik av oppsett i brosjyren må styrkeberegning vurderes. • Våre skiltstativer/skråstøtter er godkjent av kystverket. • Ved montasje av flere hovedskilt på samme sted, leveres disse på hvert sitt skiltstativ for MS og SS. Monteres ved siden av hverandre. LS1 og LS0 kan leveres som kombiskilt. • Avstand mellom 2 hovedskilt skal være halve bordbredden på hovedskiltet. • Fjellfester bores 90o på skiltflaten for maks styrke. • Rør som kappes bør behandles med sinkspray i kappestedet. • Loctite bør brukes i alle skruforbindelser.

Energi

Farvannsskilt og sikring av landtak

V1.9 2024

Melbye Energi

Melbye Energi tilbyr et bredt utvalg av materiell fra de beste internasjonale produsenter. Med vår kunnskap om det skandinaviske markedets kvalitetskrav, samt vårt sterke samspill med sluttbruker, er vi i stand til å gi våre kunder den beste tekniske supporten de måtte ha behov for. Hovedlager i Norge og Sverige sørger også for rask og sikker leveranse til våre kunder. Melbye Energi leverer produkter til blant annet følgende områder:

– Linjemateriell 1-420 kV – Kabelmateriell 1-36 kV

– Tyngre verktøy og maskiner for linje og kabeltrekking – AUS, kutte- og pressverktøy, personlig verneutstyr – Jording og annet sikkerhetsutstyr mm Med Melbye sine innovative løsninger, som f eks våre komposittstolper får du en bærekraftig, kostnadseffektiv og fleksibel løsning som også er fri for miljøskadelige giftstoffer.

2

Melbye kombinerer lang erfaring og kunnskap med innovasjon og fokus på smarte løsninger. Vår styrke er vår erfaring fra et stort antall prosjekter med ulike behov, sammen med vår nysgjerrighet og vilje til alltid å finne best mulig løsning. De smarteste løsningene. Til det beste for alle

Melbye tilbyr Skandinavias bredeste sortiment for infrastruktur og fiber. Vi møter markedets behov for både produkter og systemløsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter.

Melbye har Skandinavias best dokumenterte og etablerte

systemløsninger for kraftdistribusjon, samt unike løsninger innen personlig sikkerhet.

Vårt omfattende installasjons­ sortiment kommer fra verdens­ ledende produsenter og inkluderer blant annet kabeltilbehør, nødlys og verktøy.

Melbye i verden

TAIWAN Vårt datterselskap Melbye Raycore ligger i Taipei, og produserer vårt sorti­ ment av aktivt utstyr. INDIA Melbye har etablert en base i Mumbai for å sikre at våre leverandører i området holder høy kvalitet og følger med i utviklingen.

SKANDINAVIA Melbye har hele åtte salgskontor i Norge og Sverige. Våre hovedkontor ligger i Oslo og Jönköping. ENGLAND Melbye UK ble grunnlagt i 2019, og spesialiserer seg på komplette fiberløsninger for det britiske markedet.

3

Veiledning for bruk av brosjyren

Bestem størrelse på skiltet ut i fra tabell.

Størrelse Leseavstand LS 0

Kanaler og trange farvann

LS 1

Opp til 200m

MS

Fra 200 til 500m

SS

Over 500m

• Farvannsskilt skal utformes med standardiserte skiltelementer (symbol, tekst og border) og skal ha form og størrelse som følger av vedlegget. • Velg ønsket symbol på skiltet i hht. forskrift. • Velg eventuelt ønsket underskilt 1 linjer/2 linjer og tekst. • Våre oppsett er beregnet ut fra vindlastklasse WL9 (51,1 m/sek). • Skråstøtte på SS, MS og LS1 skilt må brukes for å oppnå WL9. • Ved avvik av oppsett i brosjyren må styrkeberegning vurderes. • Våre skiltstativer/skråstøtter er godkjent av kystverket. • Ved montasje av flere hovedskilt på samme sted, leveres disse på hvert sitt skiltstativ for MS og SS. Monteres ved siden av hverandre. LS1 og LS0 kan leveres som kombiskilt. • Avstand mellom 2 hovedskilt skal være halve bordbredden på hovedskiltet. • Fjellfester bores 90 o på skiltflaten for maks styrke. • Rør som kappes bør behandles med sinkspray i kappestedet. • Loctite bør brukes i alle skruforbindelser.

Fra Lovdata - Forskrift om farvanns- skilt og navigasjonsinnretninger

Fra REN-blad 9305 10/2016

3 Tilstandskontroll av kabelanlegg 3.1 1 års inspeksjon

§ 10.(ikrafttredelse, overgangsbe- stemmelse) Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Fra samme tidspunkt oppheves for- skrift 15. januar 1993 nr. 82 om loka- lisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen. Eksisterende godkjente farvanns- skilt som ikke tilfredsstiller kravene etter denne forskriften, kan benyt- tes til og med 31. desember 2022. For akvakulturanlegg skal eksis- terende og godkjente tillatelser til merking være i overensstemmelse med denne forskriften før 1. janu- ar 2014. Kystverket kan gi pålegg om at utskiftning skal finne sted tidligere.

Det skal utføres en inspeksjon av landtak fra lavvann til HAT + 2 m minimum årlig.

HAT = Høyeste astronomiske tidevann Kommentar fra entreprenør Tilstandskontroll: Er ihht til FEF og da REN blad 9305

Fra Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen:

Forskriften gjelder for de virksomheter som etter § 3-3 er enheter i kraftforsy- ningens beredskapsorganisasjon (KBO). System for å holde kabelanlegg i forsvarlig stand slik at det driftsmessig er tilgjengelig: - Årlig ettersyn av landtak, skilt, overspenningsavledere, endemuffer og muf- fehus samt elektrodedelen av katodisk beskyttelse.

4

Innholdsfortegnelse

Farvannsskilt valgfritt symbol

....................................................6

SS Farvannsskilt med stativ, fjell

....................................................7

SS Skråforsterkning

....................................................7

SS Farvannsskilt med stativ, fundament

....................................................8

SS Skråforsterkning

....................................................8

MS Farvannsskilt med stativ, fjell

....................................................9

MS Skråforsterkning

....................................................9

MS Farvannsskilt med stativ, fundament

..................................................10

MS Skråforsterkning

..................................................10

LS1 Farvannsskilt med stativ, fjell

..................................................11

LS1 Skråforsterkning

..................................................11

LS1 Farvannsskilt med stativ, fundament

..................................................12

LS1 Skråforsterkning LS1 Dobbel. Farvannsskilt med stativ, fjell LS1 Skråforsterkning LS1 Dobbel. Farvannsskilt med stativ, fundament LS1 Skråforsterkning LS0 Farvannsskilt med stativ, fjell LS0 Farvannsskilt med stativ, fundament LS0 Dobbel. Farvannsskilt med stativ, fjell LS0 Dobbel. Farvannsskilt med stativ, fundament GRAFT® Kjemisk Anker Galvaniserte rør Sikring av landtak Kabelvern-rør for landtak av kabel

..................................................12 ..................................................13 ..................................................13 ..................................................14 ..................................................14 ..................................................15 ..................................................16 ..................................................17 ..................................................18 ..................................................19 .................................................20 .................................................21 .................................................22

5

Farvannsskilt valgfritt symbol

11 , 9 11,9

16 , 5 16,5

Vertikal klaring og sikker vertikal klaring

Ankring forbudt

Livsfarlig ledning

Kabelferge

Horisontal klaring

Linje 1

Linje 1 Linje 2

Dobbel

Underskilt

El.nr.

Symbol

Størrelse mm

2858137

Ankring forbudt

LS0 - 600x600

2858381

Livsfarlig ledning

LS0 - 600x600

2858382

Vertikal klaring

LS0 - 600x600

2858105

Ankring forbudt

LS1 -1000x1000

2858383

Livsfarlig ledning

LS1 -1000x1000

2858384

Vertikal klaring

LS1 -1000x1000

2858106

Ankring forbudt

MS - 1500x1500

2858385

Livsfarlig ledning

MS - 1500x1500

2858386

Vertikal klaring

MS - 1500x1500

2858107

Ankring forbudt

SS - 2000x2000

2858387

Livsfarlig ledning

SS - 2000x2000

2858388

Vertikal klaring

SS - 2000x2000

2858175

Livsfarlig ledning/Ankring forbud

LS0 Dobbel 1230x600

2858389

Livsfarlig ledning/Vertikal klaring

LS0 Dobbel 1230x600

2858176

Livsfarlig ledning/Ankring forbud

LS1 Dobbel 2050x1000

2858390

Livsfarlig ledning/Vertikal klaring

LS1 Dobbel 2050x1000

Underskilt linje 1

Underskilt linje 2

El.nr. Størrelse mm 2858139 10407405 LS0 - 310x600 2858114 10407369 LS1 -490x1000 2858115 10407370 MS - 750x1500 2858116 10407317 SS - 1000x2000 Art.nr

El.nr. Størrelse mm 2858138 10407412 LS0 - 215x600 2858111 10407366 LS1 - 350x1000 2858112 10407367 MS - 525x1500 2858113 10407368 SS - 700x2000 Art.nr

6

SS Farvannsskilt med stativ, fjell

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A

A Ankring forbudt SS - 2000x2000mm A Livsfarlig ledning SS - 2000x2000mm A Vertikal klaring SS - 2000x2000mm

2858107

D D

2858387

D D

2858388

B Underskilt B Underskilt

2858113

700x2000mm, valgfri tekst 1 linje

2858116

1000x2000mm, valgfri tekst 2 linjer

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2858121

El.nr.

Type

Beskrivelse

Linje 1 Linje 2

B

C M-89/3500, 2 stk.

2858686

Galvanisert rør Ø89mm lengde 3500mm

D M-89/V, 8 stk.

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

D

D

E M-102/200, 2 stk.

2858692

Fjellfester m/200mm lange ben for rør Ø89mm

K M-89/10, 2 stk.

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

C

C

Festemateriell Underskilt 2858123 El.nr. Type

Beskrivelse

E

E

D M-89/V, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

SS Skråforsterkning, 2858133

El.nr.

Type

Beskrivelse

H

E M-102/200, 2 stk. F M-89/500, 2 stk.

2858692

Fjellfester m/200mm ben for rør Ø89mm

H

2858681

Galvanisert rør Ø89mm lengde 500mm

C M-60/3000, 2 stk. Galvanisert rør Ø60mm lengde 3000mm

2858690

H M-89/60, 4 stk.

2858694

Skråstøttebeslag vinklet for rør 89/60mm

C

Skissert oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek)

C

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 1400mm - vinkel på skråstøtte bør være ca 50 o

H

F

E

H

F

E

Stålrør Ø60 og 89mm El.nr. 2858694

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

El.nr. 2858692 M-102/200 Fjellfeste kort til Ø89mm rør

El.nr. 2858695 M-89/T topphette til Ø89mm rør

El.nr. 2858693 M-102/400 Fjellfeste lang til Ø89mm rør (på forespørsel)

M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

7

SS Farvannsskilt med stativ, fundament

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A

2858107 A Ankring forbudt SS - 2000x2000mm 2858387 A Livsfarlig ledning SS - 2000x2000mm 2858388 A Vertikal klaring SS - 2000x2000mm 2858113 B Underskilt

D D

D D

700x2000mm, valgfri tekst 1 linje

B Underskilt

2858116

1000x2000mm, valgfri tekst 2 linjer

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2858122

Linje 1 Linje 2

B

El.nr.

Type

Beskrivelse

C M-89/3500, 2 stk. D M-89/V, 8 stk. E K-2089, 2 stk. K M-89/10, 2 stk.

2858686

Galvanisert rør Ø89mm lengde 3500mm

D

D

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

C

C

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

E

E

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk.

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

SS Skråforsterkning, 2858134

El.nr.

Type

Beskrivelse

E K-2089, 2 stk.

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

F M-89/1000, 2 stk.

2858682

Galvanisert rør Ø89mm lengde 1000mm

C M-60/3000, 2 stk. Galvanisert rør Ø60mm lengde 3000mm

2858690

H M-89/60, 4 stk.

2858694

Skråstøttebeslag leddet, 89/60mm

C

K M-89/T, 2 stk.

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Skissert oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek)

C

K

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 1400mm - vinkel på skråstøtte bør være ca 50 o

H

F

E

K

H

F

E

El.nr. 2858598 K-2089 Fundament til Ø89mm rør

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

El.nr. 2858695 M-89/T topphette til Ø89mm rør

8

MS Farvannsskilt med stativ, fjell

K D

K D

Skiltpla te 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A

A Ankring forbudt MS - 1500x1500mm A Livsfarlig ledning MS - 1500x1500mm A Vertikal klaring MS - 1500x1500mm

2858106

D

D

2858385

2858386

B Underskilt B Underskilt

2858112

525x1500mm, valgfri tekst 1 linje

2858115

750x1500mm, valgfri tekst 2 linjer

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2858158

Linje 1 Linje 2

B

El.nr.

Type

Beskrivelse

C M-89/3000, 2 stk Galvanisert rør Ø89mm lengde 3000mm

2858685

D

D

D M-89/V, 6 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

E M-102/200, 2 stk Fjellfester m/200mm ben for rør Ø89mm

2858692 2858695

K M-89/T, 2 stk

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

C

C

Festemateriell Underskilt, 2858123

E

E

El.nr.

Type

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk.

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

MS Skråforsterkning, 2858133

El.nr.

Type

Beskrivelse

H

E M-102/200, 2 stk Fjellfester m/200mm ben for rør Ø89mm F M-89/500, 2 stk Galvanisert rør Ø89mm lengde 500mm C M-60/3000, 2 stk Galvanisert rør Ø60mm lengde 3000mm H M-89/60, 4 stk Skråstøttebeslag vinklet for rør 89/60mm

2858692

H

2858681

2858690

2858694

C

Skissert oppsett er beregnet etter WL9 (51,1 m/sek)

C

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 1000mm - vinkel på skråstøtte bør være ca 50 o

H

F

E

H

F

E

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

El.nr. 2858692 M-102/200 Fjellfeste kort til Ø89mm rør

El.nr. 2858695 M-89/T topphette til Ø89mm rør

El.nr. 2858693 M-102/400 Fjellfeste lang til Ø89mm rør (på forespørsel)

9

MS Farvannsskilt med stativ, fundament

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A

A Ankring forbudt MS - 1500x1500mm A Livsfarlig ledning MS - 1500x1500mm A Vertikal klaring MS - 1500x1500mm

2858106

D

D

2858385

2858386

B Underskilt B Underskilt

2858112

525x1500mm, valgfri tekst 1 linje

2858115

750x1500mm, valgfri tekst 2 linjer

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2858159

Linje 1 Linje 2

B

El.nr.

Type

Beskrivelse

C M-89/3500, 2 stk. D M-89/V, 6 stk. E K-2089, 2 stk. K M-89/10, 2 stk.

2858686

Galvanisert rør Ø89mm lengde 3500mm

D

D

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

C

C

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

Beskrivelse

E

E

D M-89/V, 2 stk.

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

MS Skråforsterkning, 2858134

El.nr.

Type

Beskrivelse

E K-2089, 2 stk.

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

H

H

F M-89/1000, 2 stk.

2858682

Galvanisert rør Ø89mm lengde 1000mm

C M-60/3000, 2 stk. Galvanisert rør Ø60mm lengde 3000mm

2858690

H M-89/60, 4 stk.

2858694

Skråstøttebeslag leddet, 89/60mm

C

K M-89/T, 2 stk.

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Skissert oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek)

C

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 1000mm - vinkel på skråstøtte bør være ca 50 o

K

H

F

E

K

H

F

E

El.nr. 2858598 K-2089 Fundament til Ø89mm rør

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

El.nr. 2858695 M-89/T topphette til Ø89mm rør

10

LS1 Farvannsskilt med stativ, fjell

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A

A Ankring forbudt LS1 - 1000x1000mm A Livsfarlig ledning LS1 - 1000x1000mm A Vertikal klaring LS1 - 1000x1000mm

2858105

2858383

2858384

B Underskilt B Underskilt

2858111

350x1000mm, valgfri tekst 1 linje

2858114

490x1000mm, valgfri tekst 2 linjer

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2858156

Linje 1 Linje 2

B

El.nr.

Type

Beskrivelse

C M-89/2650, 2 stk.

2858684

Galvanisert rør Ø89mm lengde 2650mm

D

D

D M-89/V, 4 stk.

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

E M-102/200, 2 stk.

2858692

Fjellfester m/200mm lange ben for rør Ø89mm

K M-89/T, 2 stk.

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

C

C

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

E

E

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk.

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

LS1 Skråforsterkning, 2858133

El.nr.

Type

Beskrivelse

E M-102/200, 2 stk. F M-89/500, 2 stk.

2858692

Fjellfester m/200mm ben for rør Ø89mm

H

H

2858681

Galvanisert rør Ø89mm lengde 500mm

C M-60/3000, 2 stk. Galvanisert rør Ø60mm lengde 3000mm

2858690

H M-89/60, 4 stk.

2858694

Skråstøttebeslag vinklet for rør 89/60mm

C

Skissert oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek)

C

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 700mm - vinkel på skråstøtte bør være ca 45 o

H

F

E

H

F

E

El.nr. 2858692 M-102/200 Fjellfeste kort til Ø89mm rør El.nr. 2858693 M-102/200 lang (på forespørsel)

El.nr. 2858695 M-89/T topphette til Ø89mm rør

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

11

LS1 Farvannsskilt med stativ, fundament

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A

A Ankring forbudt LS1 - 1000x1000mm A Livsfarlig ledning LS1 - 1000x1000mm A Vertikal klaring LS1 - 1000x1000mm

2858105

2858383

2858384

B Underskilt B Underskilt

2858111

350x1000mm, valgfri tekst 1 linje

2858114

490x1000mm, valgfri tekst 2 linjer

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2858157

Linje 1 Linje 2

B

El.nr.

Type

Beskrivelse

C M-89/3000, 2 stk Galvanisert rør Ø89mm lengde 3000mm

2858685

D

D

D M-89/V, 4 stk E K-2089, 2 stk K M-89/T, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

C

C

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

E

E

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

LS1 Skråforsterkning, 2858134

El.nr.

Type

Beskrivelse

E K-2089, 2 stk.

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

H

F M-89/1000, 2 stk.

2858682

Galvanisert rør Ø89mm lengde 1000mm

H

C M-60/3000, 2 stk. Galvanisert rør Ø60mm lengde 3000mm

2858690

H M-89/60, 4 stk.

2858694

Skråstøttebeslag leddet, 89/60mm

K M-89/T, 2 stk.

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

C

Skissert oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek)

C

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 700mm - vinkel på skråstøtte bør være ca 45 o

K

H

F

E

K

H

F

E

El.nr. 2858598 K-2089 Fundament til Ø89mm rør

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858695 M-89/T Topphette til Ø89mm rør

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

12

LS1 Dobbel Farvannsskilt med stativ, fjell

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr. Størrelse (hxb) 2858176 Livsfarlig ledning/Ankring forbudt LS1 Dobbel 2050x1000mm 2858390 Livsfarlig ledning/Vertikal klaring LS1 Dobbel 2050x1000mm Type

D

D

B

Festemateriell Hovedskilt, 2858156

D

D

El.nr.

Type

Beskrivelse

2858684 C M-89/2650, 2 stk.

Galvanisert rør Ø89mm lengde 2650mm

D M-89/V, 4 stk.

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

2858692 E M-102/200, 2 stk.

Fjellfester m/200mm lange ben for rør Ø89mm

2858695 K M-89/T, 2 stk.

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk.

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

LS1 Skråforsterkning, 2858133

El.nr.

Type

Beskrivelse

E M-102/200, 2 stk. F M-89/500, 2 stk.

2858692

Fjellfester m/200mm ben for rør Ø89mm

2858681

Galvanisert rør Ø89mm lengde 500mm

C M-60/3000, 2 stk. Galvanisert rør Ø60mm lengde 3000mm

2858690

H M-89/60, 4 stk.

2858694

Skråstøttebeslag vinklet for rør 89/60mm

Skissert oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek)

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 1400mm - vinkel på skråstøtte bør være ca 45 o

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858695 M-89/T Topphette til Ø89mm rør

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

El.nr. 2858692 M-102/200 Fjellfeste kort til Ø89mm rør El.nr. 2858693 M-102/200 lang (på forespørsel)

13

LS1 Dobbel Farvannsskilt med stativ, fundament

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr. Størrelse (hxb) 2858176 Livsfarlig ledning/Ankring forbudt LS1 Dobbel 2050x1000mm 2858390 Livsfarlig ledning/Vertikal klaring LS1 Dobbel 2050x1000mm Type

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2858157

B

El.nr.

Type

Beskrivelse

D

D

C M-89/3000, 2 stk Galvanisert rør Ø89mm lengde 3000mm

2858685

D M-89/V, 4 stk E K-2089, 2 stk K M-89/T, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

LS1 Skråforsterkning, 2858134

El.nr.

Type

Beskrivelse

E K-2089, 2 stk.

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

F M-89/1000, 2 stk.

2858682

Galvanisert rør Ø89mm lengde 1000mm

C M-60/3000, 2 stk. Galvanisert rør Ø60mm lengde 3000mm

2858690

H M-89/60, 4 stk.

2858694

Skråstøttebeslag leddet, 89/60mm

K M-89/T, 2 stk.

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Skissert oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek)

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 1400mm - vinkel på skråstøtte bør være ca 45 o

El.nr. 2858598 K-2089 Fundament til Ø89mm rør

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858695 M-89/T Topphette til Ø89mm rør

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

14

LS0 Farvannsskilt med stativ, fjell

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A

A Ankring forbudt LS0 600x600mm A Livsfarlig ledning LS0 600x600mm A Vertikal klaring LS0 600x600mm

2858137

2858381

2858382

B Underskilt B Underskilt

2858138

215x600mm, valgfri tekst 1 linje

2858139

310x600mm, valgfri tekst 2 linjer

D

Festemateriell Hovedskilt, 2858126

B

Linje 1 Linje 2

El.nr.

Type

Beskrivelse

C M-89/2500, 1 stk Galvanisert rør Ø89mm lengde 2500mm

2858683

D M-89/V, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

E M-102/200, 1 stk Fjellfester m/200mm korte ben for rør Ø89mm

2858692

C

K M-89/T, 1 stk

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

E

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

Oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek). Normalt vil det ikke være behov for skråstøtte, men kan leveres som tillegg for ekstra forsterkning.

El.nr. 2858693 M-102/400 Fjellfeste lang til Ø89mm rør (på forespørsel)

El.nr. 2858692 M-102/200 Fjellfeste kort til Ø89mm rør

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858695 M-89/T Topphette til Ø89mm rør

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

Stålrør Ø60 og 89mm

15

LS0 Farvannsskilt med stativ, fundament

D K

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A

A Ankring forbudt LS0 600x600mm A Livsfarlig ledning LS0 600x600mm A Vertikal klaring LS0 600x600mm

2858137

2858381

2858382

B Underskilt B Underskilt

2858138

215x600mm, valgfri tekst 1 linje

2858139

310x600mm, valgfri tekst 2 linjer

Festemateriell Hovedskilt, 2858127

B

Linje 1 Linje 2

El.nr.

Type

Beskrivelse

C M-89/2500, 1 stk Galvanisert rør Ø89mm lengde 2500mm

2858683

D M-89/V, 2 stk E K-2089, 1 stk K M-89/T, 1 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

D

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

C

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

E

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

Oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek). Normalt vil det ikke være behov for skråstøtte, men kan leveres som tillegg for ekstra forsterkning.

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858695 M-89/T Topphette til Ø89mm rør

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

El.nr. 2858598 K-2089 Fundament til Ø89mm rør

16

LS0 Dobbel. Farvannsskilt med stativ, fjell

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

2858175 A Livsfarlig ledning/Ankring forbudt LS0 Dobbel 1230x600mm 2858389 A Livsfarlig ledning/Vertikal klaring LS0 Dobbel 1230x600mm

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2 x 2858126

B

El.nr.

Type

Beskrivelse

D

D

C M-89/2500, 1 stk Galvanisert rør Ø89mm lengde 2500mm

2858683

D M-89/V, 2 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

E M-102/200, 1 stk Fjellfester m/200mm korte ben for rør Ø89mm

2858692

K M-89/T, 1 stk

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Festemateriell Underskilt, 2858123 El.nr. Type

Beskrivelse

D M-89/V, 2 stk Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

2858691

Oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek). Normalt vil det ikke være behov for skråstøtte, men kan leveres som tillegg for ekstra forsterkning.

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 800mm

El.nr. 2858693 M-102/400 Fjellfeste lang til Ø89mm rør (på forespørsel)

El.nr. 2858692 M-102/200 Fjellfeste kort til Ø89mm rør

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858695 M-89/T Topphette til Ø89mm rør

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

Stålrør Ø60 og 89mm

17

LS0 Dobbel. Farvannsskilt med stativ, fundament

K D

K D

Skiltplate 3mm sjøvannsbestandig aluminium knekt plateskilt.

El.nr.

Type

Størrelse (hxb)

A Livsfarlig ledning/Ankring forbudt LS0 Dobbel 1230x600mm A Livsfarlig ledning/Vertikal klaring LS0 Dobbel 1230x600mm

2858175

2858389

D

D

Festemateriell Hovedskilt, 2 x 2858127

B

D

D

El.nr.

Type

Beskrivelse

C M-89/2500, 1 stk Galvanisert rør Ø89mm lengde 2500mm

2858683

D M-89/V, 2 stk E K-2089, 1 stk K M-89/T, 1 stk

2858691

Vinkelklammer for feste av skilt til rør Ø89mm

2858598

Fundament betong for Ø89mm rør

2858695

Topphette plast for tetting av rør Ø89mm

Oppsett er beregnet etter WL9 (51,1m/sek). Normalt vil det ikke være behov for skråstøtte, men kan leveres som tillegg for ekstra forsterkning.

Maksimal styrke oppnås ved: - avstand mellom vertikal rør 800mm

El.nr. 2858694 M-89/60 Skråstøtte- beslag Ø89/60mm

El.nr. 2858695 M-89/T Topphette til Ø89mm rør

Stålrør Ø60 og 89mm

El.nr. 2858691 M-89/V Vinkelklam- mer Ø89mm

El.nr. 2858598 K-2089 Fundament til Ø89mm rør

18

GRAFT® Kjemisk Anker , 2858174 Pakker á 10 patroner.

GRAFT® Kjemisk Anker er en to-komponent epoxy basert ankermasse som fester bolter og armeringsjern i betong og mur ved temperaturer helt ned til -20 °C. Den gir en høyere ytelse enn de tradisjonelle polyesterbaserte sys- temene med kortere herdetid og forbedret kjemisk motstandsdyktighet. Den kan brukes også i fuktige eller våte områder.

Bruksområde:

For bruk i betong C20/25 - C50/60.

• Kan brukes i sprekt og ikke sprekt samt armert og ikke armert betong. • Kan brukes i både tørr og våt betong i kategori 1. • Kan brukes i hull under vann i kategori 2. • Feste av armeringsjern og forskalingsstøtter. • Festing av forankringspunkter ved bardunering.

Egenskaper:

Høy styrke i sprekkfri betong.

• Feste uten ekspansjon tillater mindre hull og kortere avstand til andre bolter. • Høy styrke ved feste av armeringsjern. • Herder ved temperaturer ned til -20 °C. • Kort herdetid. • Skader ikke galvanisering.

19

Galvaniserte rør

El.nr.

Varetekst

2858681

Stålrør Ø89mmx500mm

2858682

Stålrør Ø89mmx1000mm

2858683

Stålrør Ø89mmx2500mm

2858684

Stålrør Ø89mmx2650mm

2858685

Stålrør Ø89mmx3000mm

2858686

Stålrør Ø89mmx3500mm

2858687

Stålrør Ø89mmx4000mm

2858688

Stålrør Ø89mmx4500mm

2858689

Stålrør Ø60mmx4000mm

2858690

Stålrør Ø60mmx3000mm

Godkjenning fra Kystverket

20

Sikring av landtak

Fra REN-blad 9008 12/2019

Det eksisterer ulike metoder for kabelforlegning i grunne grøfter. Dette bladet beskriver følgende metoder:

Tabell 1 - Krav til overdekning LS og HS kabler.

Krav til overdekning

LS kabel

HS kabel

Sterke plastrør

0m

Ikke akseptert

Sterke stålrør. Hel eller halvrør

0m

0m

Betongkanal med lokk

0m

0m

Plasstøpt betongkanal

0m

0m

Fra FEF 2006 – Forskrift om elektriske forsyningsanlegg §4-4 og § 5-3 FEF 2006: Forlegningsmåte: Fra FEF: ’’ I spesielle tilfeller kan kabler lagt på fjell og lignende ha mindre jordoverdekning enn 400mm. Da skal kabler beskyttes med sterke halv-rør eller tilsvarende. Kabler kan også legges i kabelkanal med lokk og lignende uten jordoverdekning.’’

Fra Elsikkerhet 69 – DSB 2/06 årgang 35 Kapittel 4 – Høyspentinstallasjoner s.14

FEF 2006 - § 4-4 Utstyr og kabler.

• Hva menes med betegnelsen ”tettbygd strøk”, ved forlegning av kabel? - Ved forlegning av kabel nærmere hus enn 50m skal kablene i tillegg beskyttes med overdekningsbord eller tilsvarende. • Hva kan man bruke der man legger HS kabel uten overdekning? - Stål hel og halvrør. - Plasstøpt betongkanal.

21

Kabelvern-rør for landtak av kabel

Rørene er produsert i duktilt stål iht. ISO 1083/JS/400-15/S, lakkert innvendig og utvendig med bitumenlakk iht. ISO 8179. Bolter, skiver og mutter i kvalitet EN 1.4410 AISI SAF 2507 Super Duplex.

El.nr.

Beskrivelse

2862280

Støpejernsrør splittet Ø76mm x 1m (1m er 4 stk halvrør)

2862281

Støpejernsrør splittet Ø120mm x 1m (1m er 4 stk halvrør)

2862285

Støpejernsrør splittet Ø160mm x 1m (1m er 4 stk halvrør)

2862283

Sadel for AC 076-500 med festebolter til fjell

2862284

Sadel for AC 120-500 med festebolter til fjell

2862286

Sadel for AC 160-500 med festebolter til fjell

2862282

Syrefast bolt med 2 skiver og låsemutter. Brukes for bolting av rør på land

2862287

Boltsats 12x50 autenittisk AISI SAF 2507 med låsemutter og skiver. Brukes for bolting av rør i saltvann

Montering av kabelvernrør samt forventet levetid. Kabelvernrør i duktilt støpejern skal fungere som mekanisk beskyttelse av kabel ved landtak av kabel HS, LS, fiber og eventuelt vannrør. Halvrørene kobles sammen og låses i hverandre så det bare er behov for å skru sammen den første og siste meteren av rørlengden. Mengden skruer for å feste sammen kabelvernrør burde uansett vurderes på stedet. Melbye anbefaler å unngå og skru sammen kabelvernrør i skvettsone. Dette for å oppnå lengst mulig levetid på kabelvernrør. Kabelvernrør er behandlet med bitumenlakk på innsiden og utsiden for hindre korrosjon. Når denne skades eller slites bort vil det oppstå punktkorrosjon i form av gropdannelse i rørets overflate. I skvettsonen er estimert levetid på Melbyes kabelvernrør langt over kabelens levetid og på dypt vann og i marin atmosfære er det estimert levetid på over 150 år. PREN verdier for austenittiske og duplex stål. Motstanden mot punktkorrosjon (pitting) angis ofte med et tall, PREN (Pitting resistance equivalent number), som er en teoretisk måte å sammenligne punktkorrosjonsmotstanden til ulike rustfrie stål, basert på den kjemiske sammensetningen. PREN nummeret er nyttig for å rangere og sammenligne forskjellige typer, PREN baseres på en lineær formel hvor molybden (Mo) og nitrogennivåene (N) “vektes” for å ta i betraktning hvor stor påvirkning de har på punktkorrosjonsmotstanden. Den vanligste formelen er: PREN = Cr + 3,3Mo + 16N Tabellen under viser en noen beregnede PREN verdier for austenittiske og duplex typer. Typer med PREN over 40 er kjent som superaustenittisk eller super duplex, avhengig av hvilken hovedgruppe de tilhører. Melbye kabelvernrør leveres med EN 1.4410 AISI SAF 2507 Super Duplex bolter.

EN / W.st

AIS I

Cr

Mo

N

PREN Anmerkning

Austenittisk 1.4401/4

316/316L

16,5-18,5

2,0 -2 ,5

0,11 maks 25,3-30,7 Ikke sjøvannsbestandig

1.4539

904L

19,0-21,0 4,0-5,0

0,15 maks 32,2-39,9 Meget god motstand mot spennings- korrosjon, punkt og spaltekorrosjon

1.,4563

Scanico 28 24,0-26,0 3,0 -4,0 0,11 maks 35,9-43,0 Super austenittisk

1.4547

254SMO 19,5-20,5 6,0-7,0

0,8-0,25

42,2-47,6 Super austenittisk

1.453

1925hMo 19,0-21,0 6,0-7,0

0,15 -0,25 41,2-48,1

Super austenittisk

1.4569

4565S

24,0-26,0 4,0-5,0

0,30-0,60 42,0-52,1

Super austenittisk

Duplex 1.4462

SAF 2205

21,0-23,0 2,5-3,5

0,10-0,22 30,8-38,1

Stor fasthet, lavere spaltekorrosjonsmotstand

1.4410

SAF 2507 24,0-26,0 3,0-4,0

0,24-0,35 > 40

Super duplex

1.4505

Zeron 100 24,0-26,0 3,0-4,0

0,20-0,30 > 40

Super duplex

1.4507

Ferrinox 255 24,0-26,0 3,0-4,0

0,20-0,30 > 40

Super duplex

22

2862280

2862281

2862285

2862283

2862284

2862286

2862287

2862282

23

Ledd i rør kan bøyes 15 grader.

Kabelvernrør leveres i lengder a 1 meter. 1 stk består av 4 halvrør som hengsles i hverandre. Rørene låser seg i skjøt og man trenger kun å bolte i ender av røret.

24

kontakt@melbye.no | melbye.no KONTAKT OSS

Kontaktpersoner energi

Geir Haldorsen Key Account Manager West region

Morten Bakken Business Unit Director

Frode Granum Teamleader Sales +47 992 49 918 frg@melbye.no

Ole Trondseth Key Account Manager Central Region +47 908 42 840 olt@melbye.no

+47 478 10 208 mob@melbye.no

+47 917 36 721 geh@melbye.no

Trond Groven Key Account Manager Central Region

Svein Andreas Aune Key Account Manager North Region

Bertil Jonny Hegge Key Account Manager

Regional network +47 481 26 101 beh@melbye.no

+47 976 14 662 trg@melbye.no

+47 959 97 414 sva@melbye.no

Espen Aas Product Manager Line Equipment

Robert Markussen Product Manager Tools/ Machines and Personal Prodective Equipment

Gunnar Huynh Teamleader Product

+47 975 36 509 guh@melbye.no

+47 913 71 602 esa@melbye.no

+47 909 75 705 rom@melbye.no

25

Melbye Group Prost Stabels vei 22 Postboks 160 2021 Skedsmokorset Telefon +47 63 87 01 50 www.melbye.no

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26

Powered by