Rök- och värmedetektorer

Med trådlös kommunikation för 230 V nätdrift och 3 V batteridrift.

Rök- och värmedetektorer Med trådlös kommunikation för 230 V nätdrift och 3 V batteridrift

Flexibla och säkra brandlarmssystem

Säkra bostäder enligt TEK 17 med 230 V brandvarnare som har inbyggt batteri för nöddrift och levereras för trådlös och trådbunden kommunikation. Kombinera med trådlösa 3 V rökdetektorer där det är nödvändigt, eller installera 3 V trådlösa system.

Upp till 10 års batteritid

122

122

122

122

83

83

BRANDVARNARE/ VÄRMEDETEKTOR 230 V MED BATTERI OCH KOMMUNIKATION.

BRANDVARNARE/ VÄRMEDETEKTOR MED INBYGGT 3 V-BATTERI OCH KOMMUNIKATION. Optiska 3 V brandvarnare som ansluts trådlöst med andra 230/3 V-en-heter. Andra unika egenskaper är inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10 minuter vid mat- lagning eller andra ofarliga förhållanden som skulle kunna utlösa larmet. Viktiga funktioner: • Optisk sensor för glödbrand • Levereras med 3 V-batteri • Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå • Spjällfunktion • Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet (MOD 230/9RF-MVD 230/9RF-MOD 3/10RF-MVD 3/10RF) • 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604 och uppfyller TEK-17 • Kitemark-godkänd • RoHS Typ MRV166RF: Hopkoppling av 20 enheter trådlöst: 868 MHz. 50 m räckvidd.

Optiska 230 V brandvarnare som kopplas ihop med andra 230 V/3 V-enheter, antingen trådlöst eller via kabel. Brandvarnaren har batteri-backup och inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10 minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som kan utlösa larmet.

Viktiga funktioner: • Optisk sensor för glödbrand

• Levereras med 9 V litiumbatteri som batterireserv • Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå • Spjällfunktion • Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet (MOD 230/9RF-MVD 230/9RF-MOD 3/10RF-MVD 3/10RF) • 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604

och uppfyller TEK-17 • Kitemark-godkänd • RoHS Typ MOD 230/9RF:

Seriekoppling 40 enheter vid kablage. 20 enheter trådlöst. 868 MHz. 30 m räckvidd. Seriekoppling 40 enheter vid kablage.

Typ MRV2236:

E-nr

Beskrivning

Typ

E-nr

Beskrivning

Typ

6302638 6302639 6301657 6302407

Brandvarnare 230V batteri Värmedetektor 230V batteri Brandvarnare 230V m/batteri Brandvarnare 230V/ RF batteri, kabel/trådlös kommunikation, svart

MOD 230/9 RF MVD 230/9 RF

6302636 6302637 6302406

Brandvarnare 3V batteri Värmedetektor 3V batteri

MOD 3/10 RF MVD 3/10 RF

MBV2236

Brandvarnare 3V inbyggt batteri, trådlös kommunikation, svart

MOD 3/10RF

MOD 230/9RF

6302642

Relä bas

NP-5R

Rekommenderad installation: 1 st 230 V rökdetektor centralt placerad på varje våning. Antingen 230 V eller 9 V rökdetektorer i alla rum utöver kök och våtutrymmen. I köket bör man istället välja en värmedetektor. Allmänt: Det måste alltid finnas en rökdetektor i trapprum, källaren och på vinden. Tak- och väggmontage: Tak: Montera minst 1 m från vägg och inte i områden med dålig luftcirkulation samt minst 30 cm från lampor och prydnadssaker. I snedtak: 90 cm från högsta punkten mätt horisontellt. På vägg: Mellan 15 och 30 cm under taket.

INSTALLATION AV DIN BRANDVARNARE Baserat på den allmänna rums- och våningslösningen som visas här kan man göra en uppskattning av hur många av de olika brandvarnarna som måste/bör installeras i bostaden.

A B

A

E-nr 6302638 Brandvarnare 230V batteri Typ: MOD 230/9 RF E-nr 6302639 Värmedetektor 230V batteri Typ: MVD 230/9 RF

SOVRUM

TRAPPHUS

BADRUM

C

A

A B

VARDAGSRUM

KÖK

A

A B

E-nr 6302639 Värmedetektor 230V batteri Typ: MVD 230/9 RF E-nr 6302637 Värmedetektor 3V batteri Typ: MVD 3/10 RF

SOVRUM

UTHYRD LÄGENHET

E-nr 6302636 Brandvarnare 3V batteri Typ: MOD 3/10 RF

SYSTEMLÖSNINGAR Alla kombinationer av 230 V- och 3 V-detektorer kan användas om det ingår minst 1 st trådlös 230 V de- tektor. Om man ska använda 230 V med trådbunden kommunikation är denna fasberoende och måste ha

en genomgående slinga med konsekvent koppling av L1, L2 och signalledning (interconnect). Trådlösa 230 V rökdetektorer kan däremot drivas från olika punkter, som takboxar, vägguttag osv.

Enkel adressering: • Förbered alla detektorer som ska anslutas med batteri.

Trådbundet system:

L1 L2 Interconnect

• Välj 1 master som huvuddetektor, håll knappen intryckt i ca 2 sek. • Vit knapp på sidan på 230 V-detektorer. • Svart knapp på baksidan av batteriversionerna. • Lysdioden lyser rött i ca 30 sek. och är i programmeringsläge. • Tryck in knappen på de detektorer som ska kopplas ihop i ca 2 sek. • Den röda dioden blinkar 3 gånger som en bekräftelse på att den är ansluten. • Testa systemet när det har monterats.

Kombinerat trådbunden och trådlös:

L1 L2 Interconnect

Trådlöst:

L1 L2

L1 L2

OM MELBYE Melbye erbjuder innovativa systemlösningar av högsta kvalitet. Vi är specialister på smarta lösningar inom våra affärsområden Fiber, Energi, Infrastruktur och Installation. Vi ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet och erbjuder därför endast produkter från seriösa tillverkare. Melbye Skandinavia Sveriges huvudkontor ligger i Jönköping och vi har säljkontor på flera orter.

Melbye Group Fordonsvägen 17

553 02 Jönköping, Sweden Telefon +46 36 332 07 00

info@melbye.se www.melbye.se

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Powered by