Rök- och värmedetektorer

Flexibla och säkra brandlarmssystem

Säkra bostäder enligt TEK 17 med 230 V brandvarnare som har inbyggt batteri för nöddrift och levereras för trådlös och trådbunden kommunikation. Kombinera med trådlösa 3 V rökdetektorer där det är nödvändigt, eller installera 3 V trådlösa system.

Upp till 10 års batteritid

122

122

122

122

83

83

BRANDVARNARE/ VÄRMEDETEKTOR 230 V MED BATTERI OCH KOMMUNIKATION.

BRANDVARNARE/ VÄRMEDETEKTOR MED INBYGGT 3 V-BATTERI OCH KOMMUNIKATION. Optiska 3 V brandvarnare som ansluts trådlöst med andra 230/3 V-en-heter. Andra unika egenskaper är inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10 minuter vid mat- lagning eller andra ofarliga förhållanden som skulle kunna utlösa larmet. Viktiga funktioner: • Optisk sensor för glödbrand • Levereras med 3 V-batteri • Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå • Spjällfunktion • Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet (MOD 230/9RF-MVD 230/9RF-MOD 3/10RF-MVD 3/10RF) • 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604 och uppfyller TEK-17 • Kitemark-godkänd • RoHS Typ MRV166RF: Hopkoppling av 20 enheter trådlöst: 868 MHz. 50 m räckvidd.

Optiska 230 V brandvarnare som kopplas ihop med andra 230 V/3 V-enheter, antingen trådlöst eller via kabel. Brandvarnaren har batteri-backup och inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detektorn kan sättas i viloläge i 10 minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhållanden som kan utlösa larmet.

Viktiga funktioner: • Optisk sensor för glödbrand

• Levereras med 9 V litiumbatteri som batterireserv • Ström/larmindikator/varning för låg batterinivå • Spjällfunktion • Fler detektorer kan anslutas trådlöst i systemet (MOD 230/9RF-MVD 230/9RF-MOD 3/10RF-MVD 3/10RF) • 85 dB larmsignal godkänd för hushåll enligt SS-EN-14604

och uppfyller TEK-17 • Kitemark-godkänd • RoHS Typ MOD 230/9RF:

Seriekoppling 40 enheter vid kablage. 20 enheter trådlöst. 868 MHz. 30 m räckvidd. Seriekoppling 40 enheter vid kablage.

Typ MRV2236:

E-nr

Beskrivning

Typ

E-nr

Beskrivning

Typ

6302638 6302639 6301657 6302407

Brandvarnare 230V batteri Värmedetektor 230V batteri Brandvarnare 230V m/batteri Brandvarnare 230V/ RF batteri, kabel/trådlös kommunikation, svart

MOD 230/9 RF MVD 230/9 RF

6302636 6302637 6302406

Brandvarnare 3V batteri Värmedetektor 3V batteri

MOD 3/10 RF MVD 3/10 RF

MBV2236

Brandvarnare 3V inbyggt batteri, trådlös kommunikation, svart

MOD 3/10RF

MOD 230/9RF

6302642

Relä bas

NP-5R

Powered by