Rök- och värmedetektorer

Rekommenderad installation: 1 st 230 V rökdetektor centralt placerad på varje våning. Antingen 230 V eller 9 V rökdetektorer i alla rum utöver kök och våtutrymmen. I köket bör man istället välja en värmedetektor. Allmänt: Det måste alltid finnas en rökdetektor i trapprum, källaren och på vinden. Tak- och väggmontage: Tak: Montera minst 1 m från vägg och inte i områden med dålig luftcirkulation samt minst 30 cm från lampor och prydnadssaker. I snedtak: 90 cm från högsta punkten mätt horisontellt. På vägg: Mellan 15 och 30 cm under taket.

INSTALLATION AV DIN BRANDVARNARE Baserat på den allmänna rums- och våningslösningen som visas här kan man göra en uppskattning av hur många av de olika brandvarnarna som måste/bör installeras i bostaden.

A B

A

E-nr 6302638 Brandvarnare 230V batteri Typ: MOD 230/9 RF E-nr 6302639 Värmedetektor 230V batteri Typ: MVD 230/9 RF

SOVRUM

TRAPPHUS

BADRUM

C

A

A B

VARDAGSRUM

KÖK

A

A B

E-nr 6302639 Värmedetektor 230V batteri Typ: MVD 230/9 RF E-nr 6302637 Värmedetektor 3V batteri Typ: MVD 3/10 RF

SOVRUM

UTHYRD LÄGENHET

E-nr 6302636 Brandvarnare 3V batteri Typ: MOD 3/10 RF

SYSTEMLÖSNINGAR Alla kombinationer av 230 V- och 3 V-detektorer kan användas om det ingår minst 1 st trådlös 230 V de- tektor. Om man ska använda 230 V med trådbunden kommunikation är denna fasberoende och måste ha

en genomgående slinga med konsekvent koppling av L1, L2 och signalledning (interconnect). Trådlösa 230 V rökdetektorer kan däremot drivas från olika punkter, som takboxar, vägguttag osv.

Enkel adressering: • Förbered alla detektorer som ska anslutas med batteri.

Trådbundet system:

L1 L2 Interconnect

• Välj 1 master som huvuddetektor, håll knappen intryckt i ca 2 sek. • Vit knapp på sidan på 230 V-detektorer. • Svart knapp på baksidan av batteriversionerna. • Lysdioden lyser rött i ca 30 sek. och är i programmeringsläge. • Tryck in knappen på de detektorer som ska kopplas ihop i ca 2 sek. • Den röda dioden blinkar 3 gånger som en bekräftelse på att den är ansluten. • Testa systemet när det har monterats.

Kombinerat trådbunden och trådlös:

L1 L2 Interconnect

Trådlöst:

L1 L2

L1 L2

Powered by