Reparation och skydd av trästolpar

Hackspettröret är tillverkat för trästolpar, och kommer ge extra skydd mot yttre påverkan och förlänga livstiden på stolpen

Energi

Reparation och skydd av trästolpar

Hackspettrör och reparationsmassa

V1.1 2021

Melbye Energi Melbye Energi erbjuder ett brett sortiment av material från utvalda internationella leverantörer. Med hjälp av vår kunskap om de högt ställda kraven för den skandinaviska marknaden och ett nära samarbete med våra kunder, är vårt mål att ge våra kunder den bästa tekniska support och den mest lönsamma lösningen. Våra centrallager i Norge och Sverige sörjer för snabba och säkra leveranser. Melbye Energi levererar produkter till följande områden: – Linjematerial 1-420kV – Kabelmaterial 0,4-1kV / 1-36kV – Tyngre maskiner för linutdragning och kabelförläggning – AMS, kap och pressverktyg samt personlig säkerhetsutrustning – Jordning och säkerhetsutrustning Med Melbyes innovativa kompositstolpar erbjuder vi en kostnads­ effektiv, hållbar och flexibel lösning som är helt fri från giftiga ämnen.

2

Melbye kombinerar lång erfarenhet och gediget kunnande med innovation och fokus på smarta lösningar. Vår styrka är våra erfarenheter från ett stort antal projekt med olika behov, samt vår nyfikenhet och vilja att alltid hitta bästa möjliga lösning. De smartaste lösningarna. Som är bäst för alla.

Vi har Skandinaviens bredaste utbud av produkter och lösningar för fiberoptisk infrastruktur. Melbye är den självklara samarbetspartnern, oavsett vilka behov du och ditt företag har.

Melbye har Skandinaviens mest välbeprövade systemlösningar för eldistribution samt unika

lösningar inom personlig säkerhet och underhåll.

Vårt omfattande installations­ sortiment kommer från världsledande tillverkare och inbegriper bl.a. kabeltillbehör, nöd- belysning och verktyg. Vi har lång erfarenhet av brunnar och kanalisation. Vi har marknadens absolut bredaste sortiment med lösningar som är flexibla, hållbara och enkla att installera.

Melbye i värden

SKANDINAVIEN

TAIWAN

Melbye har hela åtta säljkontor i Norge och Sverige. Våra huvudkontor ligger i Oslo respektive Jönköping.

I Taipei finns vårt dotterbolag Melbye Raycore, som sköter tillverkningen av vårt aktiva sortiment.

INDIEN

UK

Melbye har inrättat en bas i Mumbai för att säkerställa att våra leverantörer håller hög kvalitet och följer med i utvecklingen.

Melbye UK etablerades 2019 och är specialiserade på kompletta

fiber- lösningar för den engelska marknaden.

3

Hackspettrör Hackspettröret är tillverkat för trästolpar, och kommer ge extra skydd mot yttre påverkan och förlänga livstiden på stolpen. Röret förhindrar nedbrytning som orsakas av yttre påverkan så som: UV-strålning, vind, snö, is och sur nederbörd. Det har också visat sig vara effektivt som skydd mot vilt till exempel där älg, hjort och vildsvin skrubbar sig mot stolpen. Med detta montage kommer stolpen få en längre livstid.

06 290 62

06 290 63

06 290 64

E- nr Beskrivning 06 290 60 Kitt Hackspett stolpe <280 mm Ø

Innehåller: 2 stk. rörhalvor, 3 stk. fallsäkringshyllsor, 1 stk. skarvband samt fästmateriel

06 290 61 Kitt Hackspett stolpe <350 mm Ø

Innehåller: 2 stk. rörhalvor, 3 stk. fallsäkringshyllsor, 1 stk. skarvband samt fästmateriel

06 290 62 Kitt topphätta för hackspettrör

Innehåller: 1 stk. luftningshatt med fästmateriel

06 290 63 Kitt Skarvband för hackspettrör

Innehåller: 1 stk. skarvband med fästmateriel

06 290 64 Kitt Fallsäkringshyllsa med skruv

Innehåller: 3 stk. hylsor med fransk träskruv

Ökat skydd mot hackspett Vid hål i stolpen, rengör och spruta med svampdödande medel tex Boracol. Fyll därefter hålet med UPR Reparationsmassa vid behov, och klä in stolpen med hackspettrör. Efter montaget gör hackspettröret att eventuellt hål och stolpe hålls torra. Elektriska egenskaper PE är en Semi-kristallin termoplast som präglas av hög kemisk resistens och goda elektriska isolationsegenskaper. Klätringsbar Hackspettröret ger ett säkert fäste för stolpskor. För extra säkerhet kan man montera ett kitt med fallsäkringshyllsor som ger flera förankringspunkter, och som säkrar montören vid eventuellt fall. Transport & Lagring Hackspettrör tål tuff hantering och väger endast 5 kg/m. Detta gör det enkelt att transportera hackspettröret även i svår terräng.

Befintliga & Nye stolpar Hackspettröret är tänkt till både befintliga och nya stolpar.

4

Hackspettrör Materiella egenskaper

• Goda elektriska isolationsegenskaper • Temperaturområde -50 till +80ºC • Underhållsfritt • Motståndskraftigt mot de flesta organiska lösningsmedel

• Inga giftiga tillsattser • Hög slagfasthet I kyla • Stor flexibilitet • Minimum 50 års levnadstid på rören • Låg vikt • Produkten är återvinningsbar

Utformning Rören tillverkas av 7,7 mm svart polyeten (PE), med invändiga rillor. Stolprören är också UV-beständiga. För montering på nya och befintliga stolpar används 1,5 meters längder för enkelt montage. Andra längder kan skaffas vid beställning. Stolprören levereras i kitt för olika stolpdiametrar. När lufthättan används har man möjlighet att påbörja montaget lägre ned på stolpen. Mellan stolpen och lufthättan appliceras TEC7 eller liknande, för att förhindra vatteninträngning. Luftningsrillorna i röret sörjer för luftgenom - strömning, något som bidrar till att hålla stolpen torr. Testing Röret har genomgått ett test över 19 månader, där temperatur och fuktighet har loggats. Resultaten visar: - Lägre fukthalt i stolpen när röret används. - En registrerad temperatur på 48°C vid en utetemperatur på 27°C. Rötsvamp dör vid 45°C. - Inga hackspettskador på stolpar där rör var monterade. Fördelar: • Ökat hackspettskydd. • Bästa konstruktionen som man kan förlänga livstiden på en stolpe med. • Lätt att montera. • Öka säkerheten vid klättring, genom att montera kittet med fallsäkringshyllsor. • Ökat skydd mot röta. • Luftningsrillorna säkerställer luftgenomströmning mellan rör och stolpe. • Röret ökar temperaturen i stolpen, vilket i sin tur dödar rötsvamp.

Egenskaper: •

Temperaturområde -50 till +80ºC. • Hackspettröret har längre levnadstid än stolpen. • Produkten är återvinningsbar. • Mycket god slag och slitstyrka över ett brett temperaturområde. • Goda elektriska isolationsegenskaper. • Inga giftiga tillsattser. • Motståndskraftigt mot de flesta organiska lösningsmedel.

5

Reparationsmassa för hackspettshål förlänger levnadstiden på trästolpar

Reparationsmassa från Polywater gör det enkelt att reparera skador på stolpar orsakade av hackspett. Massan är speciellt utformad för att expandera och fylla hålrum och i tillägg även skydda stolpen mot röta.

• Expanderande tätningsmassa. • Reparerar skador

orsakade av hackspett.

• Reparerar generella skador i trästolpar.

Fördelar: •

Fyller hela hålrummet.

• Expanderar och har god vidhäftning. • Färdig blandad. • Minimalt spill, vilket gör det till ett rent jobb. • Etter 10 minuter kan plastfilmen avlägsnas och man fortsätter till nästa stolpe. Du behöver inte komma tillbaka nästa dag för att montera bort utrustning i stolpen.

250 ml reparationsmassa

600 ml reparationsmassa

E-nr

Beskrivning

16 940 25 16 940 26 16 940 27 16 541 95 16 541 96

Reparationsmassa UPR 250 ml, 1 stk Reparationsmassa UPR 250 ml, 4 stk Reparationsmassa UPR 600 ml, 10 stk Fogpistol för reparationsmassa 250 ml Fogpistol för reparationsmassa 600 ml

6

Bruksanvisning

Utetemperatur: •

Säkerhet: • Använd skyddsglasögon. • Använd skyddshandskar så att massan inte kommer i kontakt med huden.

-6 °C till 43 °C

1.

Mät djup och diameter på hålet, för att fastställa mängden reparationsmassa som behövs för att laga hålet.

250 ml: 750 cm 3 . 600 ml: 1800 cm 3 .

2.

Linda 2-3 varv runt stolpen med plastfilm, för att täcka hålet så att reparations- massan inte rinner ur. Lämna en liten öppning överst i hålet, så att det finns möjlighet att spruta in reparationsmassan.

3.

Ta ut reparationsmassan ur plastpåsen. Håll patronen upprätt, och avlägsna ändtätningen. Montera blandningsspetsen på patronen. Det går att använda standard fogpistol, men Melbye rekommenderar leverantörens fogpistol, som släpper trycket på patronen så att den inte står med konstant tryck E-nummer på fogpistol for 250 ml och 600 ml står på sida 1. Tips: Släng inte plastpåsen till patronen om den inte ska användas inom snar framtid.

4.

Sätt spetsen i hålet på plastfilmen. Tryck inte på fogpistolen innan spetsen är i hålet. Reparationsmassan torkar fort när den är blandad, så hela tuben ska sprutas in i hålet som ska fyllas.

5.

3 patroner av 250 ml kan användas efter varandra. Endast 1 patron av 600 ml kan användas. Vänta 3 minuter för att upprepa processen.

6.

Efter att hålet är fyllt, täck hålet med plastfilm. Reparationsmassan kommer att tjockna, expandera och fylla hålet inom 10 minuter. Om inte blir helt tätt vid plastfilmen, kan proceduren behöva upprepas. Reparationsmassan kom- mer att fästa vid träet. Efter en lyckad reparation är hålet uppfyllt, och efter 10 minuter kan plastfilmen avlägsnas med kniv.

7

Melbye Skandinavia Sverige AB Fordonsvägen 17 553 02 Jönköping, Sverige Telefon +46 36 332 07 00

info@melbye.se www.melbye.se

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Powered by