Reparation och skydd av trästolpar

Hackspettrör Hackspettröret är tillverkat för trästolpar, och kommer ge extra skydd mot yttre påverkan och förlänga livstiden på stolpen. Röret förhindrar nedbrytning som orsakas av yttre påverkan så som: UV-strålning, vind, snö, is och sur nederbörd. Det har också visat sig vara effektivt som skydd mot vilt till exempel där älg, hjort och vildsvin skrubbar sig mot stolpen. Med detta montage kommer stolpen få en längre livstid.

06 290 62

06 290 63

06 290 64

E- nr Beskrivning 06 290 60 Kitt Hackspett stolpe <280 mm Ø

Innehåller: 2 stk. rörhalvor, 3 stk. fallsäkringshyllsor, 1 stk. skarvband samt fästmateriel

06 290 61 Kitt Hackspett stolpe <350 mm Ø

Innehåller: 2 stk. rörhalvor, 3 stk. fallsäkringshyllsor, 1 stk. skarvband samt fästmateriel

06 290 62 Kitt topphätta för hackspettrör

Innehåller: 1 stk. luftningshatt med fästmateriel

06 290 63 Kitt Skarvband för hackspettrör

Innehåller: 1 stk. skarvband med fästmateriel

06 290 64 Kitt Fallsäkringshyllsa med skruv

Innehåller: 3 stk. hylsor med fransk träskruv

Ökat skydd mot hackspett Vid hål i stolpen, rengör och spruta med svampdödande medel tex Boracol. Fyll därefter hålet med UPR Reparationsmassa vid behov, och klä in stolpen med hackspettrör. Efter montaget gör hackspettröret att eventuellt hål och stolpe hålls torra. Elektriska egenskaper PE är en Semi-kristallin termoplast som präglas av hög kemisk resistens och goda elektriska isolationsegenskaper. Klätringsbar Hackspettröret ger ett säkert fäste för stolpskor. För extra säkerhet kan man montera ett kitt med fallsäkringshyllsor som ger flera förankringspunkter, och som säkrar montören vid eventuellt fall. Transport & Lagring Hackspettrör tål tuff hantering och väger endast 5 kg/m. Detta gör det enkelt att transportera hackspettröret även i svår terräng.

Befintliga & Nye stolpar Hackspettröret är tänkt till både befintliga och nya stolpar.

4

Powered by