Reparation och skydd av trästolpar

Hackspettrör Materiella egenskaper

• Goda elektriska isolationsegenskaper • Temperaturområde -50 till +80ºC • Underhållsfritt • Motståndskraftigt mot de flesta organiska lösningsmedel

• Inga giftiga tillsattser • Hög slagfasthet I kyla • Stor flexibilitet • Minimum 50 års levnadstid på rören • Låg vikt • Produkten är återvinningsbar

Utformning Rören tillverkas av 7,7 mm svart polyeten (PE), med invändiga rillor. Stolprören är också UV-beständiga. För montering på nya och befintliga stolpar används 1,5 meters längder för enkelt montage. Andra längder kan skaffas vid beställning. Stolprören levereras i kitt för olika stolpdiametrar. När lufthättan används har man möjlighet att påbörja montaget lägre ned på stolpen. Mellan stolpen och lufthättan appliceras TEC7 eller liknande, för att förhindra vatteninträngning. Luftningsrillorna i röret sörjer för luftgenom - strömning, något som bidrar till att hålla stolpen torr. Testing Röret har genomgått ett test över 19 månader, där temperatur och fuktighet har loggats. Resultaten visar: - Lägre fukthalt i stolpen när röret används. - En registrerad temperatur på 48°C vid en utetemperatur på 27°C. Rötsvamp dör vid 45°C. - Inga hackspettskador på stolpar där rör var monterade. Fördelar: • Ökat hackspettskydd. • Bästa konstruktionen som man kan förlänga livstiden på en stolpe med. • Lätt att montera. • Öka säkerheten vid klättring, genom att montera kittet med fallsäkringshyllsor. • Ökat skydd mot röta. • Luftningsrillorna säkerställer luftgenomströmning mellan rör och stolpe. • Röret ökar temperaturen i stolpen, vilket i sin tur dödar rötsvamp.

Egenskaper: •

Temperaturområde -50 till +80ºC. • Hackspettröret har längre levnadstid än stolpen. • Produkten är återvinningsbar. • Mycket god slag och slitstyrka över ett brett temperaturområde. • Goda elektriska isolationsegenskaper. • Inga giftiga tillsattser. • Motståndskraftigt mot de flesta organiska lösningsmedel.

5

Powered by