Installation - Sortiment

Allt inom nödbelysning och säkerhet för brandsäkra byggnader - enklare kan det inte bli! Vi är en komplett leverantör av nödbelys- ning ock brandvarnare . För att undarlätta ytterligare kan du överlåta projekteringen till oss. NÖDBELYSNING

Markeringsbelysning Skylt med symboler som visar utrymningsväg. Består av ljuskälla som belyser eller lyser upp markeringsskylt när detta krävs. Krav kan föreligga att skylten ska vara synlig från alla platser i loka- len, eller att en hänvisnings- skylt ska visa vägen till den.

Ledbelysning Nödbelysning som garan- terar minst 1 lux i utrym- ningsvägen. Ljuset tänds automatiskt när den normala belysningen inte fungerar och ger då tillräckligt ljus i utrymningsvägen.

Antipanikbelysning för öppna ytor Används i områden med odefinierade utrymningsvägar, till exempel i hallar eller områden med ett stort antal besökare eller personal, för att undvika risk för panik och tillhandahålla tillräcklig nödbelysning fram till utgångarna (utrymningsvägar). Låt oss sköta projekteringen Ska du projektera nödbelysningen i ett projekt och behöver råd och stöttning? Vi hjälper dig! Vi har koll på aktuella normer och regler och vet hur du installerar nödbelysning för en säker byggnad.

12

Powered by