Installation - Sortiment

Brandvarnare/värmedetektor 230V/3V

Optiska 230V brandvarnare som kopplas ihop med andra 230V/3V-enheter, antigen trådlöst eller via kabel. Brandvarnaren har batteribackup och inbyggd spjällfunktion i testknappen. Det gör att detek- torn kan sättas i viloläge i 10minuter vid matlagning eller andra ofarliga förhällenden som kan utlösa larmet.

Brandvarnare 230V batteri, kabel/ trådlös kommunikation.

TEKNISKA DATA

6302638

E-NUMMER

Seriekoppling 40 enheter vid kablage. 20 enheter trådlöst 868 MHz 30 m räckvid.

Brandvarnare 230V batteri

BESKRIVNING

TYP- BETECKNING

MOD 230/9 RF

TEKNISKA DATA

Seriekoppling 40 enheter vid kablage. 20 enheter trådlöst 868 MHz 30 m räckvid. Värmedetektor 230V batteri, kabel/trådlös kommunikation

E-NUMMER

6302639

Värmedetektor 230V batteri

BESKRIVNING

TYP- BETECKNING

MVD 230/9RF

Brandvarnare 230V m/batteri MBV2236

TEKNISKA DATA

6301657

E-NUMMER

Seriekoppling 40 enheter vid kablage.

Brandvarnare 230V batteri

BESKRIVNING

TYP- BETECKNING

MBV2236

Brandvarnare og Värmedetektor

TEKNISKA DATA

6302637

6302636

E-NUMMER

3V inbyggt batteri och kom- munikation. Upp till 10 års batteritid - aldrig batteribyte. Uppfyller TEK-17. Seriekoppling av 20 enheter trådlöst 868 MHz 50 m räck- vidd

Brandvarnare 3V batteri, trådlös kommunikation

Värmedetektor 3V batteri, trådlös kommunikation

BESKRIVNING

TYP- BETECKNING

MOD 3/10 RF MVD 3/10 RF

Seriekoppling av 20 enheter trådlöst 868 MHz 50 m räckvidd

Seriekoppling av 20 enheter trådlöst 868 MHz 50 m räckvidd

SERIE- KOPPLING

14

Powered by