Installation - Sortiment

MELBYE JORDSYSTEM FÖR DJUPJORDNING Anläggningar i elnätet och elektrisk utrustning som andvänds i elnätet måste jordas. Nedan finner du Melbye’s 3 olika system för djupjordning. Jordspett koniska Jordspett för jordning i mark, 144mm stålseptt elektrolytisk belagd med 250 um Cu beläggning.

TEKNISKA DATA*

DIM. (mm)

LÄNGD (m)

E-NUMMER BESKRIVNING

TYPEBETECKNING

1

0680442

Jordspett 14,2x1000 mm konisk

14

U206

1,5

0680443

Jordspett 14,2x1500 mm konisk

14

F249

0,07

0680444

Skarvhylsa 14,2 konisk

20

L267

0,310

0680445

Topphylsa 14,2 konisk m/25 mm 2

25

L264

0,320

0680446

Topphylsa 14,2 konisk m/50 mm 2

25

L266

0,100

0680447

Slaghylsa konisk spett 14,2

22

0,065

0680454

Spets, koniska jordspett 14,2

22

E-nr. 0680445

E-nr. 0680446

E-nr. 0680454

E-nr. 0680444

Stålspett elektrolytisk belagt med 250 um Cu beläggning Jordspett gängat i båda ändar TEKNISKA DATA*

DIM. (mm)

LÄNGD FOT

E-NUMMER BESKRIVNING

LÄNGD (m)

0680462

Jordspett gängat 5/8” 1525mm

5

14

1,5

0680471

Jordspett gängat 5/8” 2000mm

6

14

2

0680476

Skarvhylsa gängat jordspett 5/8

20

0,07

0680477

Slagbult 5/8" till jordspett

23

0,054

0680449

Jordklamme 1/2" till 5/8"

26

0,046

21

Powered by