Installation - Sortiment

Jordklämma

E-nummer 0680449. Jordklämma 1/2” til 5/8”

Elektrolytisk belagd med 250 µm Cu beläggning.

Jordplåt

E-nummer 0680493. Jordplåt Cu 1x500x1000, JP1, vikt 1,5 kg

Jordtaget utformas i huvudsak på två olika sätt dels djupjordning eller ytjordning. Vid djupjordning används kopparplåt, kopparbelagt metallspett eller blank kopparlina som drivs ned i marken, vid ytjord- ning används en kopparlina som läggs ned i marken. Svensk energi rekommenderar i deras branscråd (EBR) djupjordning före ytjordning där det är möjligt. För båda metoderna gäller att anläggningsdjupet ska vara tillräckligt för att undvika markfrost (1 m). Hur bra jordtaget är beror på den resistivitet som kan erhållas. Detta bestäms av hur mycket ledande material som blivit nedlagt i marken samt markresistiviteten.

All djupjordning ska ske i enlighet med ELSÄK-FS.

23

Powered by