Multifunktionsklämmor från Melbye

Multifunktionsklämmor Många års produktion av stationsklämmor har lärt oss att korta leveranstider kan vara avgörande för driftsättning. Särskilt vid reparationer och revisioner, men också vid mon- tage av nya anläggningar.

Vi har tagit detta på stort allvar och har startat produktion av en speciell typ av stationsklämma. Dessa klämmor kan vi leverera med kort leverans- tid. Denna typ av klämma är mycket universell, och uppbyggd av enkla element som tillsam- mans med plattor kan kombineras till många olika varianter. Klämmorna är dimensionerade för konstruktionsspänningar upp till 245 kV

(i krisläge kan de användas också för högre spän- ningar, men bör då eventuellt skiftas ut senare om det är risk för korona). Elementen levereras i två storlekar. En typ för diametrar upp till 17-37 mm och en typ för diametrar 37-47 mm. Dessa två typer kan kombineras. Vid Al-Cu-förbindnin- gar används cupalbleck.

Klämmorna kallas för MFK-multifunktionsklämmor (MFK).

Normal leveranstid för MFK-klämmor är c:a 2 veckor, men kan mot ett forceringstillägg levereras snabbare.

Tekniska data

Element typ

Diameter område mm

Antal överfall stk

Spänning kV

Max belastn. A Kortslutningsström kA1s

2d

17-37

2

245

800

50

3d

17-37

3

245

1300

63

2D

37-47

2

245

1000

50

3D

37-47

3

245

1600

63

Elementen byggs samman till kompletta klämmor på Al-plattor som är 15 mm tjocka.

Vid beställning måste lin- och tappdiametrar uppges. Även typ av klämma skall uppges: rak, 45°, 90°, antal överfall, simplex, duplex, strömbelastning etc.

Kontakta vår kundservice om du behöver hjälp eller ritningar.

2

Powered by