Multifunktionsklämmor från Melbye

MFK Duplex Rak

Artikelnr Beskrivning

Typnummer

Netto- vikt (gram)

IN (A)

Un (kV)

Hål d

Hål D

112101

MFK Duplex Rak 3 x 17-37mm 2d

MFK Duplex Rak 3x2d

4770 800 245kV 17-37 37-47 6570 1000 245kV 17-37 37-47 6582 1300 245kV 17-37 37-47 8850 1600 245kV 17-37 37-47

112102 MFK Duplex Rak 3 x 37-47mm 2D

MFK Duplex Rak 3x2D

112103 MFK Duplex Rak 3 x 17-37mm 3d

MFK Duplex Rak 3x3d

112104 MFK Duplex Rak 3 x 37-47mm 3D

MFK Duplex Rak 3x3D

112105 MFK Duplex Rak 1 x 37-47mm 2D 2 x 17-37mm 2d 112106 MFK Duplex Rak 1 x 37-47mm 2D 2 x 17-37mm 3d

MFK Duplex Rak 1x2D+2x2d 5370 1000 245kV 17-37 37-47 MFK Duplex Rak 1x2D+2x3d 6587 1000 245kV 17-37 37-47 MFK Duplex Rak 1x3d+2x2d 6130 1300 245kV 17-37 37-47 MFK Duplex Rak 1x3D+2x2d 7338 1600 245kV 17-37 37-47

112107 MFK Duplex Rak 1 x 17-37mm 3d 2 x 17-37mm 2d

112108 MFK Duplex Rak 1 x 37-47mm 3D 2 x 17-37mm 2d

MFK Duplex 45 grader

Artikelnr Beskrivning

Typnummer

IN (A)

Hål d

Hål D

Netto- vikt (gram)

Un (kV)

245kV 17-37 37-47

112109 MFK Duplex 45 grader 3 x 17-37mm 2d

MFK Duplex 45 gr 3x2d

4770 800

6570 1000 245kV 17-37 37-47 6582 1300 245kV 17-37 37-47

112110 MFK Duplex 45 grader 3 x 37-47mm 2D

MFK Duplex 45 gr 3x2D

112111

MFK Duplex 45 grader 3 x 17-37mm 3d

MFK Duplex 45 gr 3x3d

MFK Duplex 45 gr 3x3D 8850 1600 245kV 17-37 37-47

112112

MFK Duplex 45 grader 3 x 37-47mm 3D

112113 245kV 17-37 37-47 112114 MFK Duplex 45 grader 1 x 37-47mm 2D 2 x 17-37mm 3d MFK Duplex 45 gr 1x2D+2x3d 6587 1000 245kV 17-37 37-47 112115 MFK Duplex 45 grader 1 x 37-47mm 2D 2 x 17-37mm 2d MFK Duplex 45 gr 1x2D+2x2d 5370 100 MFK Duplex 45 grader 1 x 17-37mm 3d 2 x 17-37mm 2d MFK Duplex 45 gr 1x3d+2x2d 6130 1300 245kV 17-37 37-47 112116 MFK Duplex 45 grader 1 x 37-47mm 3D 2 x 17-37mm 2d MFK Duplex 45 gr 1x3D+2x2d 7338 1600 245kV 17-37 37-47

MFK Duplex 90 grader

Artikelnr Beskrivning

Typnummer

Netto- vikt (gram)

IN (A)

Un (kV)

Hål d

Hål D

112117

MFK Duplex 90 grader 3 x 17-37mm 2d

MFK Duplex 90 gr 3x2d

4770 800 245kV 17-37 37-47

112118 MFK Duplex 90 grader 3 x 37-47mm 2D

MFK Duplex 90 gr 3x2D

6570 1000 245kV 17-37 37-47

112119 MFK Duplex 90 grader 3 x 17-37mm 3d

MFK Duplex 90 gr 3x3d

6582 1300 245kV 17-37 37-47

112120 MFK Duplex 90 grader 3 x 37-47mm 3D

MFK Duplex 90 gr 3x3D

8850 1600 245kV 17-37 37-47

112121 MFK Duplex 90 grader 1 x 37-47mm 2D 2 x 17-37mm 2d MFK Duplex 90 gr 1x2D+2x2d 5370 1000 245kV 17-37 37-47 112122 MFK Duplex 90 grader 1 x 37-47mm 2D 2 x 17-37mm 3d MFK Duplex 90 gr 1x2D+2x3d 6587 1000 245kV 17-37 37-47 112123 MFK Duplex 90 grader 1 x 17-37mm 3d 2 x 17-37mm 2d MFK Duplex 90 gr 1x3d+2x2d 6130 1300 245kV 17-37 37-47 112124 MFK Duplex 90 grader 1 x 37-47mm 3D 2 x 17-37mm 2d MFK Duplex 90 gr 1x3D+2x2d 7338 1600 245kV 17-37 37-47

6

Powered by