VCabinet

VCabinet powered by Melbye

Kabelskåpet levereras färdigmonterat med bushings och kabelskor. De delar som skall installeras i kabelskåpet är anslutningsdon inkl kablar. Information om installation av anslut- ningsdon finns i manualen som följer med anslutningsdonen.

Ingår

• Kabelskor för jordning (Cu) • Jordningsskena • Kabelklamma för kablar med ytterdiamter 36-52 mm

Denna bild illustrerar skåpet med 1-ledarkablar. Både 1- och 3-ledarkablar kan installeras i samma skåp.

7

Powered by