V-Tools Produktkatalog

BACKÖVERSIKT

BACKAR 50 KN CU-PRESS, C-PRESS, EX

Backar för pressning av koppar enligt SEN-standard. Antal pressningar som ska användas anges i tabellen. OBS! För skarvhylsor måste antalet pressningar dubblas

E-nummer

Typ

Beskrivning

Antal pressningar

Pressbackar för Cu-kabelsko och skarvhylsor 0812310 PCU10/70

Pressback SEN Cu 10/70 5T

1-2

0812311

PCU16/35

Pressback SEN Cu 16/35 5T

1

0812312

PCU25/50

Pressback SEN Cu 25/50 5T

1

0812313

PCU95/10E

Pressback SEN Cu 95 5T

2

0812345

PCU120

Pressback SEN Cu 120 5T

3

0812346

PCU150

Pressback SEN Cu 150 5T

3

Pressbackar för C-press 0812314

C5/C6

Pressback C5-C6 5T

1

0812315

C4/C8/C9

Pressback C4-C8/9 5T

1-2

Pressbackar för Ex 0812308

E140/173

Pressback E140/173

indikeras på hylsan

0812309

E215

Pressback E215

indikeras på hylsan

BACKAR 130KN SEN CU PRESS OCH C-PRESS Backar för pressning av sexkant press på kabelsko och skarvhylsor enligt SEN-standard. Antal pressningar som ska användas anges i tabellen. Backarna kan användas på alla pressar från Cembre som har en presskraft på 130 kN.

E-nummer

Typ

Beskrivning

Antal pressningar

Pressbackar för Cu-kabelsko och skarvhylsor 0812316 13PCU25

Pressback SEN Cu 25 13T

1

0812317

13PCU35

Pressback SEN Cu 35 13T

1

0812318

13PCU50

Pressback SEN Cu 50 13T

1

0812319

13PCU70

Pressback SEN Cu 70 13T

1

0812320

13PCU95

Pressback SEN Cu 95 13T

1

0812321

13PCU120

Pressback SEN Cu 120 13T

1

0812322

13PCU150

Pressback SEN Cu 150 13T

1

0812323

13PCU185

Pressback SEN Cu 185 13T

1

0812324

13PCU240

Pressback SEN Cu 240 13T

2

0812325

13PCU300

Pressback SEN Cu 300 13T

3

Pressbackar för C-press 0812326

Pressback C6 13T

C6

1

0812327

Pressback C8-9 13T

C89+C8-6+C9-6+C8+C9-8

2

0812328

Pressback C11-13 13T

C11-8+C11-9+C11+C13+C13-11

3

0812329

Pressback C15 13T

C15-11+C15-13+C15

3

14

Powered by