V-Tools Produktkatalog

Batteriverktygen har inbyggd säkerhetsstart, vilket innebär att man måste trycka på startknappen två gånger för att starta pressningen. I batteripressarna används Bosch standardbatterier.

VT51 Presstång

11 VBTC24 Kabelsax 24mm

50 kN 10

VBTC65 Kabelsax ø65

VTC24 Hydraulisk kap 24mm

12

13

BACKÖVERSIKT: 14

3

Powered by