Sortilog 2023

Kabelskarv HYBRID typ CHMPR används för skarvning av 3- och 1-ledare PEX mot 3-ledare pappersisolerade kablar. Den är lämplig för olika kabelareor och ledarmaterial, kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, samt kablar med olika skärmkonstruktioner. Skarven kan användas för spänningsområde 12-34kV, både utomhus och inomhus – i mark, vatten eller i installationskanaler. Satsen innehåller material för skarvning av PEX-isolerade 3- och 1-ledarkablar mot pappersisolerade 3-ledarkablar. Inga ytterligare kompletteringssatser behövs. Skarvhylsa är inkluderad i satsen. Skarven innehåller skruvskarvhylsa med en unik patenterad lösning med halvledande skikt - som är lämplig för upp till 400mm2 Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. lsoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Kabelskarv 12-24kV 3-3/1L - Övergång papper-plast Inkl. skarvhylsa - Varmkrymp

Notera:

• 12kV skarv måste användas för 7,2kV kablar. (Kontrollera minsta diameter över ledarisolering.)

Satsen innehåller:

• • • • • • • • • • • •

Fältstyrningselement av silikongummi Tjockväggiga isolerande krympslangar

Tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt

Oljebarriärslangar

Halvledande krympslangar

Specialfett

Yttre krympslang Skruvskarvhylsor Monteringsmaterial Påskjutningshjälpmedel

Kontaktfjädrar

Monteringsanvisning

Teststandard: CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629–1)

Hållbarhet: Obegränsad hållbarhet.

E.nr.

Typbeteckning

Spänning (kV) Kabeltvärsnitt (mm²) Min. PEX-Ø mm Längd (mm)

0702104 CHMPRSV3-3/1 5095 0702105 CHMPRSV3-3/1 95240 0702106 CHMPRSV3-3/1 240400

12 12 12 12

50-95

12,6 17,3 20,1 17,3 19,9 17,3 19,9

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

95-240

240-400

0702108 CHMPRSF3-3/1

25-70/95-240

0702109 CHMPRSFH3-3/1 3570 0702107 CHMPRSFH3-3/1 95240 0702103 CHMPRSFH3-3/1

24 24 24

35-70

95-240

25-70/95-240

24

Powered by