Sortilog 2023

Melbye kombinerar lång erfarenhet och gediget kunnande med innovation och fokus på smarta lösningar. Vår styrka är våra erfarenheter från ett stort antal projekt med olika behov, samt vår nyfikenhet och vilja att alltid hitta bästa möjliga lösning. De smartaste lösningarna. Som är bäst för alla.

Melbye har Skandinaviens mest kompletta sortiment för infrastruktur och fiber. Vi tillgodoser marknadens behov av både produkter och systemlösningar för olika typer av infrastrukturprojekt. Melbye har Skandinaviens bäst dokumenterade och etablerade systemlösningar för kraftdistribution samt unika lösningar inom personlig säkerhet. Vårt omfattande installations- sortiment kommer från världsledande tillverkare och inkluderar bland annat kabeltillbehör, nödljus och verktyg.

Melbye i världen

TAIWAN I Taipei finns vårt

SKANDINAVIEN Vi har våra huvudkontor i Oslo och Jönköping, i tillägg till flera säljkontor i både Norge och Sverige. ENGLAND Melbye UK etablerades 2019 och är specialiserade

dotterbolag Melbye Raycore, som sköter tillverkningen av vårt aktiva sortiment. INDIEN Vi har inrättat en bas i Mumbai för att säkerställa att våra leverantörer håller hög kvalitet och följer med i utvecklingen.

på kompletta fiberlösningar för den engelska marknaden.

3

Powered by