Sortilog 2023

Kabelskarv typ MPP användas för övergång från pappersisolerad 4-ledarkabel till plastisolerad 4-ledarkabel utan skärm, eller 3-ledarkabel med skärm. Skarven innehåller tjockväggiga krymprör som är tillverkade av modifierad polyole- fin. Flera av rören är invändigt belagda med polymert lim som smälter vid värmn- ing och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och mantel. Kabelskarv 1kV - MPP - Övergångskarv papper/plast

Skarven är UV-resistent, och har en driftstemperatur på -55°C till + 125°C. Högsta spänning: 600V.

Den pappersisolerade kabeln konverteras med hjälp av en grenbyxa och krymprör till att likna en plastisolerad kabel, varefter skarven utförs som en skarv för plast - mot plastisolerad kabel.

Skarven innehåller:

• • • • • • • •

Limbelagd grenbyxa

Krymprör utan lim för papperskabelns isolering Krymprör med lim för isolering över skruvskarvhylsor Krymprör med lim som yttre mekaniskt skydd

Monteringsanvisning Monteringsmaterial

Kopparfläta Rullfjäder

Teststandarder:

• • •

UL 224 E204071

Skruvskarvhylsor: IEC-61238-1

Krympslang: ISO 62, ASTM D2671, IEC 233 / IEC 60243

E.Nr.

Typbeteckning Ledararea (mm²)

0702058 MPP-24 0718292 MPP-44/SE 0718294 MPP-54/SE 0718296 MPP-64/SE

4x6-16

4x16-50 4x50-150

4x95-240 0718298 MPP-64/B/SE 4x25-70/95-240

30

Powered by